Bytové domy na Potokách ve Zlíně

Zlín, 2014

Architekt

Ing. arch. Pavel Mudřík