Bytový dům v Otrokovicích

Zlín - Otrokovice, 2019

Architekt

Ing. arch. Pavel Mudřík

Spolupráce

Ing. arch. Petr Juráň

Situace - sídliště ze sedmdesátých let dvacátého století , jehož součástí jsou také objekty občanské vybavenosti , dnes nevyužívané podle současných potřeb.

 

Záměrem investora bylo využít pozemek po asanaci jednoho z objektů občasnké vybavenosti. Neřešit jen byty, ale navrhnout i malé služby v parteru. Prostředí zde umožnuje výškové stavby. Návrh svým objemem i výškou reaguje na dvě výškové linie stávajících domů v okolí. Řešením jsou dvě, různě vysoké věže, propojené společnou, prosklenou vertikální komunikací. Dům je součástí souboru staveb kolem malého parčíku. První dvě podlaží jsou parkovací, jedno z nich je podzemní. Vstupy do společných vertikálních komunikací jsou dva, hlavní v parteru je otočen do parčíku, druhý zevnitř domu, z parkovacích prostor. Pronájemní prostory jsou orientovány do ulice. Od druhého nadzemního podlaží jsou navrženy byty velmi proměnlivých velikostních kategorií. Záměrem je navrhnout dům se smíšenou demografickou i sociální strukturou obyvatel. Fasády jsou omítané, světlé hladké omítky, perforovány výraznými otvory oken a lodžií. Parter je prosklen kopility. Věže pracují s vyložením objemů. Dům je zasazen mezi stávající bytové panelové domy z konce minulého století. Architektura chce být klidná, ale kvalitní, ne agresivní vůči stabilizovanému okolí.