Dům Archa - nádstavba

Zlín, 2010

Architekt

Ing. arch. Pavel Mudřík

Objekt číslo popisné 190 v centru  Zlína je stavba z třicátých let 20. Století. Postavena podle návrhu architekta Miroslava Lorence.  Je stavbou železobetonové nosné konstrukce s vyzdívaným pláštěm. Stavba má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Dům je provozován polyfunkčně -  obchody , kavárny, byty, kanceláře. Bytová část domu má samostatný vstup se schodištěm z boční strany domu od parkoviště, pod kostelem. Komerční prostory jsou samostatně přístupné z parteru domu, z ulice Třídy Tomáš Bati a z ulice Dlouhá, od parkoviště pod kostelem.

 

Nadstavba na střeše domu je motivována snahou o dosažení maxima z hlediska programové náplně. Nové střešní podlaží může doplnit stavební program domu dvojím způsobem. Nové navržené prostory jsou řešeny variantně, jako komerční, administrativní, jako byty nebo jako kombinace obou funkcí.

 

Současně s návrhem střešní nadstavby jsme realizovali rozsáhlé stavební zásahy do dispozic domu ve všech podlažích.