Dům na Růmech

Zlín - Růmy, 2016

Architekt

Ing. arch. Pavel Mudřík

Spolupráce

Ing. Zdeněk Sendler / zahradní architekt

Studie domu byla vypracována na základě pečlivého zadání zadavatele, vycházející z výsledků vyzvané soutěže.

 

Pozemek je okrajovou částí intravilánu města Zlína, blízko lesa, ale současně blízko centra. Místo je vyvýšené, v koncové pozici malé skupiny nových domů, se souvislým lesním porostem v zádech a s panoramatickými výhledy v popředí.

 

Není mnoho takových zadání, tedy s takovými náročnými plošnými parametry. Po dohodě se zadavateli jsme směřovali k tomu, aby výsledné prostory, byt prostorné, působili ve výsledku zabydleně, spíše útulně, než rozmařile a okázale.

 

Podélná protáhlá kompozice a umístění hmoty na vrstevnici vytváří intimní a klidný prostor patia. Bez masivních terénních úprav a osazení pevné kamenné stěny na hranici pozemku by toho nebylo možno dosáhnout. Do intimního zahradního prostoru se obrací všechny pobytové prostory domu. Dům je ze spodní, příjezdové strany, víceméně jednopodlažní, s ustoupeným druhým podlažím a s částečně vystupujícím suterénem. Z vnitřního prostoru zahrady je dům zcela jednopodlažní. Do domu se vstupuje i přijíždí z pod krytého prostoru vysuté konzoly. Velkorysá garáž je propojena se vstupem, důsledně oddělující přístup do obytné a technické části domu. Na suterénním podlaží jsou prostory, zabezpečující chod domu, tedy šatny, sklady, zázemí pro techniku a servis, strojovny tepla, vzduchu a techniky bazénů. Energetickou potřebu zabezpečuje soustava vrtaných tepelných čerpadel, současně využívající energie pro stropní chlazení. Dům má centrální řízené větrání i chlazení, také svou úpravnu vody i  KNX systém.

 

Střední a nejrozsáhlejší podlaží je bezprostředně spojeno s terénem přímo do obytné části zahrady. Skromné jednoramenné schodiště ústí do středu dispozice tak, aby nevznikaly zbytečné přesuny a vše bylo snadno přístupné. Důraz byl kladen na optické propojení hlavního obytného prostoru, tedy kuchyně, jídelny a obývacího pokoje s krbem  / aby se zde nehledali /, herna dětí a hostovský pokoj s vlastní koupelnou navazují volně na hlavní prostor . Výjimečným prostorem je  profesionálně konstruovaná  hudební místnost. Na opačné straně dispozice jsou přístupny dvě ložnice s komfortní koupelnou a šatnou, sekundární obslužné schodiště a výtah. Krytý bazén se saunami, whirpoolem a fit centrem je umístěn v koncové pozici protáhlé hmoty tak, aby  volně dotvářely zahradní plochy. Druhé podlaží je přístupno jednoramenným schodištěm a nabízí dva dětské pokoje s koupelnou, samostatnou toaletu, případně pro provoz velkorysé rozsáhlé střešní vejčité terasy. Střecha je bohatě osázena zelení. Jsou zde výjimečné výhledy do dalekého okolí.