Dům v lomu

Napajedla, 2006

Architekt

Ing. arch. Pavel Mudřík

Místo, kde se dřív těžil stavební kámen bylo desítky let opuštěné. Postupem času s rozšiřováním obce se stalo součástí intravilánu. Dva těžební krátery přecházejí do roviny okolní krajiny klidně a nenápadně. S myšlenkou právě zde postavit dům může přijít jen odvážná povaha. Stalo se, a původní záměr stavitele zde postavit roubenou, tradiční chalupu se při konzultacích vyvíjel. Přes několik variant se ta výsledná ustálila na vzájemném kompromisu domu s tradičními objemy, ale v moderním, minimalizovaném provedení.

 

Architektonickou koncepci určily tyto zásady:

 

- dům bude v lomu, nikoli u lomu

- reliéf kráteru co možná nejvíce ponechat nedotčen

- dům posadit do vzduchu na podpory (alespoň částečně)

- sílu místa nechat prostoupit dovnitř do domu

- objemy musí být jednoduché, lapidární

- dům posadit do posledního kráteru, aby cesta k němu byla zážitkem

- převládajícím konstrukčním materiálem musí být dřevo

 

Pozemek je poměrně velký a dramatický. Před stavbou defacto souvisle zarostlý plevely, akáty a duby. Část z nich byla ponechána a doplněna. Došlo k oddělení hospodářských funkcí od funkce bydlení. Vlastní dům je tedy bez garáže, jen se sklepem. Objekt garáží, stání pro auta a zahradního servisu je samostatný, stojí u prvního kráteru na okraji pozemku, současně vytváří optickou bariéru od souseda. Pozemkem se vine meandr kostkové komunikace od vjezdu přes zeleň k hospodářskému objektu a pak až k domu do zadního kráteru.

 

Požadavky na dispoziční objem rozhodly o uspořádání do tří objektů domu s rozdílnými niveletami osazení, vzájemně spojenými vzdušnými trakty. Tímto způsobem bylo možné podpořit prorůstání skálnatého terénu a domu. "Roztažená" objektová kompozici domu umožnuje celodenní kontakt s okolím, vždy s jiným světlem. Zásadním požadavkem stavitele bylo použít masivní dřevo, jako hlavního stavebního materiálu. Nakonec jsou zde dvě dřevostavby, postavené na betonových deskách s piloty vetknutými do skály,a jedna stavba "kamenná". Objektové rozhození (A, B, C) vyjadřuje vnitřní uspořádání dispozic. Obdélníkové dřevostavby s konstrukcí z lepených rámových vazníků uvolňují vnitřní dispozici - je zde obývací pokoj s jídelnou, krbem, kuchyní v jednom objektu a bazén, sauna, whirpool s fitkem v objektu druhém. Střední kamenná krychle zklidňuje kompozici - zde jsou ložnice, pracovna, koupelny a vertikální komunikace schodiště.

 

Konstrukce dřevostaveb jsou založeny na nosných rámech z lepených vazníků - vytvářejí halový prostor. Obvodový plášť je sendvič z masivních lepených profilů z finského smrku, oboustranně aplikovaného na podpůrný rošt mezi pilíři. Vnitřky zde doplňují podhledy ze smrkových prken. V krychli jsou to plošné desky se smrkovou dýhou. Také krychle má vnitřní vloženou dřevěnou konstrukci ze stejných smrkových hranolů. Podlahy jsou dubové. Okna a dveře opět smrk. Střechy jsou plechové titanzinkové. Schody vnitřní i venkovní jsou ocelové, stejně jako masivní vložený hranol krbu a bazénová vana zapuštěná do černé keramické podlahy. Zde jsou použity čiré sklobetony jako paravány u sprchy, dokreslující transparenci prostoru.