Kavárna v parku Komenského

Zlín, 2022

Architekt

Ing. arch. Pavel Mudřík

Cíl

Dokončit plánovaný koncept parku a oživit tak jeho spodní část využitím dostavby ke stávající budově knihovny. K vytvoření místa, kde se setká dobré kafe a dobré jídlo v atmosféře klidu, kultivovaného designu. K vytvoření místa, kde si lidé mohou dát přátelskou i pracovní schůzku a neměli obavy, jak to dopadne. Abychom měli jistotu kvality služby a prostředí. Abychom mohli jít s dětmi do parku a jindy pak posedět s přáteli 

 

Architektonické řešení 

Prostor kavárny bude nabízet dva odlišné zážitky. V přední, ocelové a prosklené části bude volná dispozice klasického kavárenského uspořádání nabízející výhledy do parku a do ulice Školní. Vše uvnitř prosklené přístavby bude součástí kontaktu s venkovní atmosférou okolí.

 

Mobiliář uvnitř přístavby bude světlý. Přístavba tak bude navozovat dojem vzdušnosti a lehkosti pavilónového řešení. Sezení kolem kruhových stolků bude světlé, v odstínech bílé. K posezení poslouží lehké dřevěné židle, případně polokřesílka. Stolky s centrální podnoží budou mít kamenné desky. V zúženém  prostoru přístavby, v těsném sousedství stávající stavby jsou umístěny dva kruhové stoly s nízko spuštěnými cylindrickými světly a pohodlnými křesly ve výjimečných materiálech. Kavárenské posezení v křeslech v zúženém prostoru přístavby bude posíleno novou výsadbou zeleně mezi hmotou přístavby a původní hmotou objektu. Světla zde budou spuštěná - oblé, bílé reflektory, s přiznanými průvěsy kabelů, záměrně nedefinující pozici stolového uspořádání.

 

Dál do hloubky dispozice (tj. stávajícího objektu) bude atmosféra více intimní, s odlišným uspořádáním i osvětlením, se sezením v lavicích se stolky pro dva. Úprava stěn a stropu zde bude víceméně tmavá, až černá. Jedná se o výmalby, případně mírně reliéfní povrchy stěn. Rozhraní, mezi černým a světlým bude na hraně ostění stávající stavby. Lavice budou ve světlé kůži, stolky s dřevěnými deskami a ocelovou, černou podnoží. V centrální pozici je obslužný pult, po jehož stranách jsou lavice přisazeny k obvodové stěně. Pult je kompaktní, hladký, intaktní objem, pravděpodobně z korianu, nebo kamene. Zde by měly být vystaveny rozmanité produkty / sladké, slané a pod /, pivní a limo pípa + pokladna. V zápultí budou ostatní technologické prvky a kávovar, s nabídkou ostatních nápojů. V zázemí, za pultem je vestavba přípravny s nutnými sklady.    

 

Po stranách prostory k sezení uzavírají dva paravany. Cílem je to, aby všechny nové, vestavěné konstrukce nezaplnili stávající prostor. Naopak aby působili aditivně, jako dočasné stavební zásahy, jinými slovy, aby mnoho neukrajovaly z plochy stropů.

 

Provozní schéma

Odbytové prostory kavárny budou umístěny v nové, prosklené dostavbě a ve stávající budově knihovny. Vstup hostů bude centrálním nástupem z podloubí, ze strany Komenského parku. Zásobování prostor kavárny bude stávajícími dveřmi, z boční strany, z ulice Školní, kde jsou v blízkosti umístěny podzemní kontejnery odpadu. Zázemí zaměstnanců bude umístěno napravo při ulici Školní v místnostech stávajícího WC. Stávající technické zázemí při straně v parku zůstane zachováno. Pro veřejnost bude využito stávající WC se vstupem z chodby ode dvora. Stávající prostory v objektu knihovny při ulici Školní bude tak možno nově využít pro jiné /další potřeby.