Pasekářská usedlost v Jaroslavicích

Zlín - Jaroslavice, 2017

Architekt

Ing. arch. Pavel Mudřík

Spolupráce

Ing. arch. Petr Juráň

Na kopcích kolem Zlína je mnoho takových, volně stojících usedlostí. Jsou to vždy domy s hospodářstvím, dnes již však zřídka takto užívané. Záměrem zadavatele bylo udržet stávající cihelný dům i dřevěnou stodolu, jako součást nového trvalého bydlení. Vyčistili jsme prostor a mezi vzájemně kolmo posazené původní stavby jsme zasadili nový kamenný objekt. Objem a proporce nové stavby se nesnaží o čisté spojení, „jen „ vyplňuje prostor, jako by tam stál odjakživa.

 

Původní cihelný omítaný dům nebude s novým bydlením propojen, bude zrekonstruován v  dochované podobě. Dřevěná stodola bude zrekonstruována tak, aby si vnější plášť i konstrukce zachovaly tradiční hodnoty. Užitný význam si zachová jen v polovině své plochy. Polovina její plochy bude zapojena do nové obytné dispozice. Kamenný dům s plechovou sedlovou střechou je v parteru zcela prosklen, opticky spojuje sevřený dvůr s výhledy do krásného okolí, nevytváří špunt vklíněný mezi domy, ale dotváří nahodilou typickou kompozici. Vstupuje se do stodoly a pak teprve do nové kamenné adice. Dispozice je přehledná, otevřená, transparentní. V prvním podlaží je kromě obytného prostoru s jídelnou a kuchyní ještě ložnice s koupelnou a šatnou. Na hoře je společný prostor galerie, jako rodinná herna a další ložnice s hygienou.