Rodinný dům Lazy I

Zlín - Lazy, 2009

Architekt

ing. arch. Pavel Mudřík

Dům leží  pod lesem na svažitém, severně orientovaném svahu zlínských Lazů, s krásnými výhledy do údolí města. Volně navazuje na zastavěnou část města se solitéry rodinných a bytových domů, jejichž počátek spadá do předválečného období.

 

Parcela je pod lesem, nad příjezdovou komunikací.Dispozice a výškové uspořádání je tímto zásadně ovlivněno. Společenské a pobytové prostory jsou směřovány do klidu, ke slunci, k lesu, současně je umožněn velkorysý výhled souvislým průzorem do údolí. V rozporu s možnostmi pozemku bylo požadováno zabezpečit bydlení na jedné úrovni. Toho je dosaženo na úrovni prvního podlaží, které je těžištěm bydlení v domě a kde je vše pro bydlení manželů. Vazba na zahradu do svahu je zdůrazněna terasou s překrytím vlastní hmotou domu. Vrchní podlaží s pracovnou a terasou doplňují dva pokoje jako rezerva pro návštěvy.

 

Spodní podlaží je vstupní s garáží, saunou a technickým zázemím domu. Provázanost prostorů zabezpečuje otevřené betonové schodiště s výstupem do terénu také na první mezipodestě. Ostře řezané objemy jsou strukturovány roztržením kompaktnosti , hmota dvou horních podlaží je posazena  na odlehčený sokl suterénu. Fasáda je  hladká  ze světlé omítky a cembonitového obkladu , okna dřevěná . Stavba je železobetonová a vyzdívaná z keramických bloků. Zdroj tepla zabezpečují  vrty tepelných  čerpadel . V letních měsících bílý dům krásně kontrastuje se zeleným pozadím lesa.