Rodinný dům na Šumavě

Slupečná – Lipno, 2005

Architekt

Ing. arch. Pavel Mudřík

Spolupráce

Michael Hofman

Autor fotografií

Libor Stavjaník

Zadání stavebníka znělo z počátku celkem banálně – postavit dům, resp. chalupu na rekreaci s možností budoucího trvalého bydlení. S přibývajícím časem stráveným konzultacemi , vzájemným se poznáváním a odkrýváním prostorových požadavků investora dostal úkol konkrétní rysy.

 

Po bližším poznání kraje Šumavy v okolí Lipna, bylo zadání definováno jednoznačně. K dispozici byl pozemek na okraji obce Slupečná, tvořící již součást volné přírody. Snahou bylo koncentrovat veškerý program a energii do jednoho jasného objektu – bloku domu, tím maximálně uvolnit pozemek a ponechat okolí stavby, tedy louku v intaktním stavu.


Dům je příčně situován na nejvyšším bodě pozemku, takže vždy při příjezdu po mírně stoupající zatočené kamenité cestě je stavba před vámi, natáčí se a přibližuje . Svou dispozicí reaguje na průhledy do krajiny, je příčně transparentní, takže podporuje maximálně vjemy z krásné okolní přírody. Toto byla pro mě definice úkolu: vytvořit dům – sevřený, kompaktní, introvertní, bezpečný, současně využívající energii okolní přírody s průhledy do krajiny, zároveň splnit požadavek na dvě samostatně fungující bytové části. Dalším kritériem byla striktní omezení vydaná památkovou péčí – hlavně na typ a sklonitost střechy.


V průběhu stavby došlo k dílčím změnám a zjednodušení výrazu stavby.


Dispozičně jde o dva byty se společným bodem vstupu.


Stavební podstata je založena na pravdivosti materiálů vně i uvnitř domu. Vnější plášť tvoří kámen z místního lomu “Plešivec“ a modřínové fošny kladené na peření, upravené oleji.
Stavba je plně dokončena a čeká ji postupné zabydlování vytyčené koncepce interiéru.
Okolí stavby je nyní důležité navrátit jeho původní samozřejmost a původnost zeleně, výstavbou dotčené . Vstup do krajiny, kromě vlastního domu, bude omezen na nutné minimum, bez zbytečných probírek a výsadby novotvarů.