Rodinný dům pod hradem

Zlín - Malenovice, 2007

Architekt

Ing. arch. Pavel Mudřík

Spolupráce

Michael Hofman

Autor fotografií

Daniela Dostálková

Na stoupající cestě k hradu Malenovice, na konci souvislé řady domů stál dům s parcelou, úzkou a hlubokou, sahající až k druhé cestě u školy. Dům byl ve špatném stavu, byl zbourán a nahrazen novostavbou.

 

Nový dům je nyní široký přes celou parcelu, zprava natěsnán na dům souseda, zleva na hranici se zahradou. Těsnost sousedů vytváří příjemný pocit kompaktnosti a pevným vymezením hranic parcely zdí a fošnovou stěnou oplocení vznikl dvorek - patio, otevřeného do zahrady s ovocnými stromy.

 

Hlavní, uliční hmota domu je dvoupodlažní, kompaktní, zděná, s plítkou sedlovou střechou, do zahrady je vystrčená jednopodlažní hmota, dřevostavby s plochou střechou, otevřená velkými okny do zahrady. Průčelí do ulice je bez privátní předzahrádky, a tak kapsa vstupu pod převisem skýtá bezpečí. První podlaží je řešeno přehledným uspořádáním prostor s jednoramenným schodištěm dolů i nahoru ve středu dispozice. Důraz je kladen na permanentní vnímání venkovního prostoru zahrady i ulice průhledy v plášti. Za zádveřím a schodištěm je v jádru dispozice umístěná koupelna, nadsvětlíkem prosklená, podporující kontinuitu prostoru. Do ulice je pracovna, do zahrady je kuchyně s navazující jídelnou a obývacím pokojem s kamny. Druhé podlaží je soustředěno kolem galerie schodiště se skleněným zábradlím. Jsou zde tři pokoje, samostatná toaleta a koupelna. Výstup na plochou střechu zahradního křídla s oblázky je možný francouzským oknem. Sklep je jen technickou záležitostí s kotelnou, domácí dílnou a pračkou.

 

Hlavní hmota domu je vyzděna z keramických bloků, stropní konstrukce jsou železobetonové, střecha dřevěná, fošinková s titanzinkovou krytinou, fasáda s probarvenou jemnozrnnou omítkou. Zahradní dřevěný trakt je konstrukcí z hranolů a fošinek, přeplátovanou smrkovými biodeskami a prkny. Okna jsou smrková. Mírné klesání terénu do zahrady je přibrzděno betonovou zídkou napříč parcely – tím terén vyrovnán. V jádru zahrady stojí nový dřevěný objekt s pultovou střechou. Je to rámová smrková konstrukce s fošnovou fasádou a vnitřkem z OSB desek. K umístění dal podnět stavebník, jenž využil starý betonový základ, starého altánu. Zahrada s ovocnými stromy si ponechala klidnou, ležérní atmosféru s výhledy na západ do údolí města.