Rodinný dům v Malenovicích

Zlín - Malenovice, 2017

Architekt

Ing. arch. Pavel Mudřík

Spolupráce

Ing. arch. Petr Juráň

Místo na severním svahu v Malenovicích u Zlína, ve stabilizované zástavbě rodinných domů, převážně z poválečného období minulého století.

 

Měli jsme za úkol nevýrazný, šedesát let starý dům, v původním stavu přestavět na  bydlení se současnými  technickými parametry. Většina takových domů trpí stejnými neduhy, totiž nutností totálního technického přestavění,  nutnosti návrhu nových dispozic, vyjadřujícími požadavky na současné potřeby, v tomto případě čtyřčlenné, aktivní rodiny. Znamenalo to podřídit koncepci celého domu individuálním požadavkům. Dům měl kdysi jedno obytné podlaží, bez vazby na zahradu, s nepohodlným přístupem, suterén s garáží a nevyužité podkroví. Přeměnou dispozic jsme využili stávající dům plnohodnotně ve všech podlažích. Do zahrady jsme přistavěli jednopodlažní část obytného prostoru, jako  sallu terenu s vystupující betonovou terasou. Suterén jsme prohloubili a zcela využili a střechu jsme vyměnili, ale ponechali ve stanové geometrii a doplnili minimalistickými vikýři se za atikovými žlaby. Zásadně jsme změnili hlavní přístup do domu, který je nyní pohodlný, přímo z terénu do prvního podlaží, kdysi suterénu, nyní navazuje na pochůzí plochy nových garáží po boku stávajícího domu. Dům nabyl zásadní proměny ve vztahu k zahradě, která je nyní integrální součástí prožitku z pobývání v domě. Z domu introvertního je nyní stal dům provázaný s okolním jak pozemkem na přístupu, tak při plochami v kontaktu se zahradou.

 

Hlavní hmota, s novými architektonickými intervencemi, je spojena jemnou, bílou fasádou, s bezrámovými okny. Zahradní dostavba je z dřevěných rámových konstrukcí a sendvičovým pláštěm. Střecha je plechová titanzinková, falcovaná.  Dostavba garážového stání je z pohledového betonu, neomítaná, stejně jako venkovní plochy i schody.  

 

Celek dotváří pevné, uliční, kamenné oplocení a zahradní objekt.